Mgr. Lukáš Spíchal, Ph.D.
AgroBioChem, s.r.o., Bystročice, Česká republika
Název příspěvku: Začátky podnikání spin-off AgroBioChem
Mgr. Lukáš Spíchal, Ph.D. Lukáš Spíchal v roce 2005 dokončil doktorské studium na Přírodovědecké fakultě University Palackého v Olomouci v oboru biologie. V letech 2002 – 2012 působil na Institute for Biology, Applied Genetics, Free University v Berlíně. Působí v Centru regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, kde se ve svém výzkumu věnuje primárně biologii rostlinných hormonů a automatizované fenotypizaci rostlin. Je autorem více než 70 publikací (71 záznamů na Web of Science; 1578 citací, h-index 21), více než 25 udělených patentů. Je členem technické komise CEN/TC 455 „Plant Biostimulants“ při European Standardization Committee (CEN).

Od roku 2011 se věnuje rozvoji společnosti AgroBioChem, která je úspěšným spin-offem spolupracujícím s Univerzitou Palackého v Olomouci.


Agrobiochem s.r.o.

AgroBioChem, s.r.o. se zabývá využitím nových, vlastních vědeckých poznatků k realizaci originálních, konkurenceschopných řešení pro výzkum a vývoj nových technologií a přípravků pro ovlivnění růstu a vývoje rostlin. Hlavní činností je vývoj nových technologií a postupů pro testování cílených růstových regulátorů a biostimulantů ovlivňujících výnos a odolnost rostlin a studium jejich molekulárního mechanismu jejich účinku. Společnost se dále zabývá vývojem a výrobou technologií pro automatizovanou fenotypizaci rostlin. Skrze úzkou spolupráci s vědeckými pracovišti AgroBioChem, s.r.o. zajišťuje transfer výsledků základního výzkumu do aplikované sféry.
ter start -->