Program

Program bude průběžně aktualizován, sledujte webové stránky konference

Úterý 10. 11. 2020, Brno-Líšeň
15:00 – 16:00
Zasedání spolku Transfera v restauraci Bowling centrum Brno s.r.o.

Líšeňská 4515/80, Brno

16:00 – 18:00
Exkurze do odborných laboratoří Centra dopravního výzkumu

Líšeňská 33a, Brno


Středa 11. 11. 2020, Hotel Atlantis
9:00 – 10:00
Registrace účastníků
10:00 – 10:15
Zahájení konference, úvodní slovo
1. BLOK – Český přístup k transferu z pohledu veřejného a soukromého sektoru
10:15 – 11:00
Finanční možnosti v transferu – veřejný sektor

Josef Kratochvíl (ÚPV) - Jak při stejných nákladech vydělat více? Využití patentového systému

11:00 – 11:15
Coffee break
11:15 – 12:00
Finanční možnosti v transferu – soukromý sektor

Petr Kaštovský (Netcope Technologies, a.s.) – Faktory úspěchu Netcope Technologies

12:00 – 13:00
1. diskuzní panel: From Zero to Hero

Naše největší omyly a selhání v transferu technologií, z nichž jsme se poučili.

13:00 – 14:00
Oběd
14:00 – 14:45
Transfer ve veřejném sektoru

Databáze judikatury k náhradě újmy na zdraví (CDV)

14:45 – 15:30
„Transfer“ v obchodních společnostech

Petr Ševčík (Kiwi) – Cesta od inovativní myšlenky k uvedení do praxe

15:30 – 15:45
Coffee break
2. BLOK – Aktuální trendy a přístupy
15:45 – 16:15
Sdílení, vzdělávání, databáze, spolupráce

16:15 – 16:45
Vyjednávání, smlouvy, spin-off, „podnikání“

Filip Maleňák (Záchranka) - Technologie tísňového volání nové generace

Lukáš Spíchal (AgroBioChem, s.r.o.) - Začátky podnikání spin-off AgroBioChem

16:45 – 17:00
Závěrečné slovo a shrnutí poznatků dne
Společenský program
18:45
Odjezd autobusu na společenský program
19:00 – 23:30
Společenský program
Po celý den paralelně konané obchodní schůzky a posterová prezentace Center transferu technologií

Čtvrtek 12. 11. 2020, Hotel Atlantis
7:30 – 8:30
Ranní program

sportovní aktivity dle počasí

3. BLOK - Zahraniční přístup: Sdílení zkušeností z celého světa
9:00 – 10:00
Přednášky zahraničních hostů

Evropa: Jacek Kasz (Technická univerzita v Krakově) – Transfer technologií a komercializace z polské perspektivy

Amerika:J. B. McCammon (Stoel Rivers LLP) – Specifika komercializace v USA

Asie:Nguyen Thi Tuyet Trin (Univerzita dopravy a spojů, Hanoj) – Transfer technologií: Dopravní aplikace ve Vietnamu

10:00 – 10:15
Coffee break
10:15 – 11:15
Přednášky zahraničních hostů

Afrika:Andrew Bailey (Univerzita v Kapském Městě) - Transfer technologií z jihoafrické perspektivy

Antarktida:Jana Daňková (CTT MU) - Ochranná známka „Testováno v Antarktidě“

11:15 – 11:30
Coffee break
11:30 – 12:30
Přednášky zahraničních hostů

Vesmír: Nano Avionics, Litva – Od univerzitního spin-offu až ke spolupráci s NASA

Austrálie: Anna Grocholsky (Macquarie University) - Empatický, inspirující a vzdělaný tým CTT podvědomě motivuje výzkumníky ke komercializaci

12:30 – 13:30
2. diskuzní panel: Lze CTT provozovat na komerční bázi se ziskem?
13:30 – 13:45
Závěrečné shrnutí, slovo ředitele Centra dopravního výzkumu
13:45 – 14:45
Oběd
Po celý den paralelně konané obchodní schůzky