Ing. Mgr. Josef Kratochvíl, Ph.D.
Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví, předseda správní rady EPO
Název příspěvku: Jak při stejných nákladech vydělat více? Využití patentového systému
Ing. Mgr. Josef Kratochvíl, Ph.D. Josef Kratochvíl působí od roku 1986 na Úřadu průmyslového vlastnictví, nejprve v patentovém průzkumu a v oblasti patentových informací, později jako náměstek předsedy pro patentové informace, mezinárodní spolupráci a ekonomiku, od roku 2009 je jeho předsedou. Zároveň je předsedou Správní rady Evropské patentové organizace. Je garantem pilíře Ochrana duševního vlastnictví Inovační strategie ČR 2019-2030. Vystudoval Fakultu strojní ČVUT, Právnickou fakultu UK v Praze a doktorské studium na Metropolitní univerzitě. Absolvoval řadu krátkodobých a střednědobých zahraničních stáží, včetně stáže u Evropského patentového úřadu a studijních pobytů v USA a Francii.


Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví je ústředním orgánem státní správy České republiky na ochranu průmyslového vlastnictví, jehož historie sahá až do roku 1919, kdy byl založen Patentový úřad. UPV plní zejména funkci patentového a známkového úřadu. Rozhoduje o poskytování ochrany na vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory, topografie polovodičových výrobků, ochranné známky, zeměpisná označení a označení původu výrobků a vede příslušné rejstříky o těchto předmětech průmyslových práv; získává, zpracovává a zpřístupňuje fond světové patentové literatury; spolupracuje s mezinárodními organizacemi a národními úřady jednotlivých států na poli průmyslového vlastnictví.
ter start -->